Nasza misja i wartości

"DOSTARCZAMY NOWOCZESNE MASZYNY WIERCĄCO-KOTWIĄCE DLA GÓRNICTWA PODZIEMNEGO I TUNELOWEGO ZAPEWNIAJĄCE NASZYM PARTNEROM BIZNESOWYM WZROST WYDAJNOŚCI ORAZ OBNIŻKĘ KOSZTÓW".

Podstawowymi wartościami, którymi konsekwentnie się kierujemy  są:

Innowacyjność i kreatywność biznesowa

Głęboka wiedza i solidne doświadczenie praktyczne

Skuteczność i efektywność w działaniu: orientacja na cel, zaangażowanie, współpraca i wzajemny szacunek, konsekwencja we wprowadzaniu zmian

Odpowiedzialność i uczciwość: wysoka jakość i terminowość dostarczanych produktów, trwałe relacje z Klientami i partnerami biznesowymi