back to tenders list

37. REQUEST FOR QUOTATION P3/2021/07/37 - DELIVERY OF EQUIPMENT DEDICATED FOR SPLIT-SET BOLT INSTALLATION FOR SELF-PROPELLED DRILLING MACHINE.

37 - REQUEST FOR QUOTATION P3/2021/07/37 - Delivery of equipment dedicated for split-set bolt installation for self-propelled drilling machine.

The Company

Mine Master Spółka z o.o.
Wilków, 59-500 Złotoryja
ul. Dworcowa 27

tel: +48 (76) 87 83 511
info@minemaster.eu

Purchasing Platform

NIP: 6940007277
PKD: 2892Z
REGON: 390234796
KRS: 0000114912

Organ Rejestrujący: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy. Kapitał zakładowy: 27.194.700,00PLN
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram