back to tenders list

21. REQUEST FOR QUOTATION - P3/2020/10/21 - DELIVERY OF HYDRAULIC ROTARY-PERCUSSIVE DRILLS FOR THE ATEX SELF-PROPELLED DRILLING MACHINE.

REQUEST FOR QUOTATION - P3/2020/10/21 - Delivery of hydraulic rotary-percussive drills for the ATEX self-propelled drilling machine

The Company

Mine Master Spółka z o.o.
Wilków, 59-500 Złotoryja
ul. Dworcowa 27

tel: +48 (76) 87 83 511
info@minemaster.eu

Purchasing Platform

NIP: 6940007277
PKD: 2892Z
REGON: 390234796
KRS: 0000114912

Organ Rejestrujący: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy. Kapitał zakładowy: 27.194.700,00PLN
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram