back to tenders list

20. REQUEST FOR QUOTATION FOR DELIVERY OF A ROTARY-PERCUSSIVE HYDRAULIC ROCKDRILL FOR SELF PROPELLED MINING BOLTING RIG WITH A BATTERY DRIVE

Request for quotation for delivery of a rotary-percussive hydraulic rockdrill for self propelled mining bolting rig with a battery drive

The Company

Mine Master Spółka z o.o.
Wilków, 59-500 Złotoryja
ul. Dworcowa 27

tel: +48 (76) 87 83 511
info@minemaster.eu

Purchasing Platform

NIP: 6940007277
PKD: 2892Z
REGON: 390234796
KRS: 0000114912

Organ Rejestrujący: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy. Kapitał zakładowy: 27.194.700,00PLN
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram