back to tenders list

37. ZAPYTANIE OFERTOWE P3/2021/07/37 - DOSTAWA URZĄDZENIA WIERTNICZEGO DO ZABUDOWY KOTEW CIERNYCH TYPU SPLIT-SET DLA WIELOZADANIOWYCH SAMOJEZDNYCH MASZYN GÓRNICZYCH WIERCĄCYCH I KOTWIĄCYCH Z KOMPUTEROWYM WSPOMAGANIEM PRACY OPERATORA

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem na dostawę urządzenia wiertniczego do zabudowy kotew ciernych typu split-set dla wielozadaniowych Samojezdnych Maszyn Górniczych wiercących i kotwiących z komputerowym wspomaganiem pracy operatora.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram