Контактные данные

 • Главный офис компании:

  Mine Master Spółka z o.o.

  Wilków, ul. Dworcowa 27

  59-500 Złotoryja

  tel: +48 (76) 87 83 511

  fax: +48 (76) 87 84 101

  info@minemaster.eu

 • Сервис:

  Mine Master Spółka z o.o.

  ul. Strefowa 13

  59 – 100 Polkowice

  Tel. +48 (76) 74 64 900

  Fax. +48 (76) 74 64 911

 • Данные компании:

  NIP: 6940007277
  PKD: 2892Z
  REGON: 390234796

   

  Organ Rejestrujący:
  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

  IX Wydział Gospodarczy
  KRS: 0000114912

  Kapitał zakładowy: 27.194.700,00PLN


View larger map of Minemaster

Связаться с нами

 • *
 • *
 • *