ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA: Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem

Od chwili powstania Spółki priorytetem była dobra jakość wytwarzanych wyrobów. Aby osiągnąć ten cel, doskonaliliśmy procesy poprzez liczne szkolenia, warsztaty i częste kontakty ze światową technologią. Nasi fachowcy wyposażeni są w nowoczesne narzędzia pracy: oprogramowania komputerowe do projektowania Pro-Eng, specjalistyczne narzędzia i sprzęt kontrolno-pomiarowy. Dobra jakość pracy wiąże się także ze stosowaniem w praktyce narzędzi jakościowych do analizowania popełnianych błędów i do doskonalenia codziennej pracy.

 

 

Działania te pozwoliły nam już w 1997 r. uzyskać certyfikat jakości ISO 9001, a tym samym dołączyć do grona firm potwierdzających jakość niezależnym auditem. Kolejnym wyznaczonym celem było połączenie dobrej jakości z jednoczesnym spełnianiem wymogów środowiska pracy i naturalnego. Dbając o wysoką jakość świadczonych usług, wdrożyliśmy w 2003 r. zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem. System ten został recertyfikowany w 2006, 2009, 2012 i 2015, 2018 roku, po pozytywnym wyniku audytu odnowienia.

W 2019 roku, podczas I audytu nadzoru, zweryfikowano, że wdrożyliśmy  w firmie międzynarodową normę PN ISO-45001:2018 (wcześniej PN-18001) i uzyskaliśmy nowy certyfikat.