Serwis

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, stworzyliśmy fachową grupę specjalistów odpowiedzialnych za serwis naszych maszyn. Dział ten świadczy kompleksowe usługi w zakresie serwisowania naszych produktów. Dysponuje on nowoczesnym, specjalistycznym wyposażeniem diagnostycznym i stanowiskami kontrolno-naprawczymi, zlokalizowanymi w rejonach eksploatacji naszych maszyn. Zaplecze techniczne serwisu jest stale unowocześniane oraz wzbogacane nowym oprzyrządowaniem, narzędziami i materiałami serwisowymi.

Gwarantem jakości świadczonych usług serwisowych jest wysoki poziom specjalistycznego przygotowania kadry pracowniczej serwisu, a także wysoki poziom znajomości podzespołów i układów produkowanych przez Spółkę maszyn, oparty o system szkoleń uzupełniających w trakcie całego procesu budowy maszyn. Atutem serwisu Mine Master jest zapewnienie pełnego asortymentu oryginalnych podzespołów i części zamiennych do serwisowanych maszyn.

Kontakt do Serwisu Mine Master:

Serwis Krajowy:

Tel: +48 76 7464900 

Faks:+48 76 7464911

email: wozga@minemaster.eu

Serwis Międzynarodowy:

Tel: +48 76 8778122

Faks:+48 76 8784101

email: murbanski@minemaster.eu

email: zcharytoniuk@minemaster.eu