back to tenders list

15. ZAPYTANIE OFERTOWE SWW/SWK/H/2019/02/15 – DOSTAWA KOMPLETU POMP HYDRAULICZNYCH DO SAMOJEZDNYCH WOZÓW WIERCĄCYCH I KOTWIĄCYCH Z NAPĘDEM BATERYJNYM.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym SWW/SWK/h/2019/02/15 na dostawę kompletu pomp hydraulicznych do Samojezdnych Wozów Wiercących i Kotwiących z napędem bateryjnym - Pobierz tutaj.

Informacja z otwarcia kopert - Pobierz tutaj

Aby zapoznać się z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty kliknij tutaj

Dane formy

Mine Master Spółka z o.o.
Wilków, 59-500 Złotoryja
ul. Dworcowa 27

tel: +48 (76) 87 83 511
info@minemaster.eu

Platforma zakupowa

NIP: 6940007277
PKD: 2892Z
REGON: 390234796
KRS: 0000114912

Organ Rejestrujący: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy. Kapitał zakładowy: 27.194.700,00PLN
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram