back to tenders list

12. ZAPYTANIE OFERTOWE – SWW/SWK/ZD/2018/12/12 - DOSTAWA ZDALNEGO STEROWANIA DLA MODUŁOWEJ SAMOJEZDNEJ MASZYNY GÓRNICZEJ WIERCĄCEJ I KOTWIĄCEJ Z NAPĘDEM BATERYJNYM.

Zapytanie Ofertowe – SWW/SWK/ZD/2018/12/12 - Dostawa  zdalnego sterowania dla modułowej Samojezdnej Maszyny Górniczej Wiercącej i Kotwiącej z napędem bateryjnym - Pobierz tutaj.

W związku ze znalezieniem błędów pisarskich w zapytaniu ofertowym i wzorze formularza ofertowego zapraszamy do pobrania sprostowania wraz z poprawionymi dokumentami - Pobierz tutaj.

Równocześnie zawiadamiamy, iż pozostała część dokumentów nie zmienia się. Przepraszamy za kłopot.

Informacja z otwarcia kopert - Pobierz tutaj.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz tutaj.

Zawiadomienie o przesunięciu terminu dostawy przedmiotu zamówienia. - Pobierz tutaj

Dane formy

Mine Master Spółka z o.o.
Wilków, 59-500 Złotoryja
ul. Dworcowa 27

tel: +48 (76) 87 83 511
info@minemaster.eu

Platforma zakupowa

NIP: 6940007277
PKD: 2892Z
REGON: 390234796
KRS: 0000114912

Organ Rejestrujący: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy. Kapitał zakładowy: 27.194.700,00PLN
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram