back to tenders list

10/02. ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA UKŁADU NAPĘDOWEGO Z PRZEKŁADNIĄ HYDROSTATYCZNĄ DLA MODUŁOWEJ SAMOJEZDNEJ MASZYNY GÓRNICZEJ WIERCĄCEJ (SWW) Z NAPĘDEM BATERYJNYM.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na dostawę układu napędowego z przekładnią hydrostatyczną dla modułowej Samojezdnej Maszyny Górniczej Wiercącej (SWW) z napędem bateryjnym - Pobierz tutaj.

Informacja z otwarcia ofert - Pobierz tutaj.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz tutaj.

Dane formy

Mine Master Spółka z o.o.
Wilków, 59-500 Złotoryja
ul. Dworcowa 27

tel: +48 (76) 87 83 511
info@minemaster.eu

Platforma zakupowa

NIP: 6940007277
PKD: 2892Z
REGON: 390234796
KRS: 0000114912

Organ Rejestrujący: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy. Kapitał zakładowy: 27.194.700,00PLN
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram