back to tenders list

09. ZAPYTANIE OFERTOWE SWW/SWK/N/2018/10/09– DOSTAWA KOMPLETU KÓŁ NAPĘDOWYCH DLA SAMOJEZDNYCH MASZYN GÓRNICZYCH - WIERCĄCEJ I KOTWIĄCEJ

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem Ofertowym dotyczącym dostawy kompletu kół napędowych - pobierz tutaj.

Informacja o otwarciu kopert - pobierz tutaj.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - pobierz tutaj.

Dane formy

Mine Master Spółka z o.o.
Wilków, 59-500 Złotoryja
ul. Dworcowa 27

tel: +48 (76) 87 83 511
info@minemaster.eu

Platforma zakupowa

NIP: 6940007277
PKD: 2892Z
REGON: 390234796
KRS: 0000114912

Organ Rejestrujący: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy. Kapitał zakładowy: 27.194.700,00PLN
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram