back to tenders list

07/2 ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA NA KOMPLET SIŁOWNIKÓW HYDRAULICZNYCH DO SAMOJEZDNYCH WOZÓW GÓRNICZYCH WIERCĄCEJ I KOTWIĄCEJ

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem Ofertowym dotyczącym dostawy kompletu silowników hydraulicznych - pobierz tutaj

Informacja z otwarcia kopert - Pobierz tutaj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz tutaj

Dane formy

Mine Master Spółka z o.o.
Wilków, 59-500 Złotoryja
ul. Dworcowa 27

tel: +48 (76) 87 83 511
info@minemaster.eu

Platforma zakupowa

NIP: 6940007277
PKD: 2892Z
REGON: 390234796
KRS: 0000114912

Organ Rejestrujący: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy. Kapitał zakładowy: 27.194.700,00PLN
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram