back to tenders list

04. ZAPYTANIE OFERTOWE P3/2022/03/04 - DOSTAWA ŚRUB, PODKŁADEK I NAKRĘTEK DLA WIELOZADANIOWYCH SAMOJEZDNYCH MASZYN GÓRNICZNYCH WIERCĄCYCH I KOTWIĄCYCH Z KOMPUTEROWYM WSPOMAGANIEM PRACY OPERATORA

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na dostawę śrub, podkładek i nakrętek dla wielozadaniowych Samojezdnych Maszyn Górnicznych wiercących i kotwiących z komputerowym wspomaganiem pracy operatora.

Dane formy

Mine Master Spółka z o.o.
Wilków, 59-500 Złotoryja
ul. Dworcowa 27

tel: +48 (76) 87 83 511
info@minemaster.eu

Platforma zakupowa

NIP: 6940007277
PKD: 2892Z
REGON: 390234796
KRS: 0000114912

Organ Rejestrujący: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy. Kapitał zakładowy: 27.194.700,00PLN
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram