back to tenders list

03. ZAPYTANIE OFERTOWE P3/2020/03/03 - DOSTAWA MATERIAŁÓW STALOWYCH ( BLACH, PROFILI, RUR STALOWYCH) DLA WIELOZADANIOWYCH SAMOJEZDNYCH MASZYN GÓRNICZNYCH WIERCĄCYCH I KOTWIĄCYCH Z KOMPUTEROWYM WSPOMAGANIEM PRACY OPERATORA.

03. Zapytanie ofertowe P3/2020/03/03  - Dostawa materiałów stalowych ( blach, profili, rur stalowych) dla wielozadaniowych Samojezdnych Maszyn Górnicznych wiercących i kotwiących z komputerowym wspomaganiem pracy operatora - Pobierz tutaj

Informacja z otwarcia ofert - Pobierz tutaj

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz tutaj

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzeniu czynności oceny ofert - Pobierz tutaj

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części C przedmiotu zamówienia - Pobierz tutaj

Dane formy

Mine Master Spółka z o.o.
Wilków, 59-500 Złotoryja
ul. Dworcowa 27

tel: +48 (76) 87 83 511
info@minemaster.eu

Platforma zakupowa

NIP: 6940007277
PKD: 2892Z
REGON: 390234796
KRS: 0000114912

Organ Rejestrujący: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy. Kapitał zakładowy: 27.194.700,00PLN
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram