back to tenders list

02. ZAPYTANIE OFERTOWE P3/2019/04/02 NA WYKONANIE USŁUG BADAWCZYCH DOTYCZĄCYCH REALIZACJI CZĘŚCI PRAC B+R ZWIĄZANYCH Z OPRACOWANIEM NOWYCH KONSTRUKCJI WIELOZADANIOWYCH SAMOJEZDNYCH WOZÓW GÓRNICZYCH Z KOMPUTEROWYM WSPOMAGANIEM PRACY OPERATORA.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usług badawczych dotyczących realizacji części prac B+R związanych z opracowaniem nowych konstrukcji wielozadaniowych samojezdnych wozów górniczych z komputerowym wspomaganiem pracy operatora - Pobierz tutaj

Sprostowanie do zapytania ofertowego - Pobierz tutaj

Informacja z otwarcia ofert - Pobierz tutaj

Aby zapoznać się z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty kliknij tutaj

Dane formy

Mine Master Spółka z o.o.
Wilków, 59-500 Złotoryja
ul. Dworcowa 27

tel: +48 (76) 87 83 511
info@minemaster.eu

Platforma zakupowa

NIP: 6940007277
PKD: 2892Z
REGON: 390234796
KRS: 0000114912

Organ Rejestrujący: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy. Kapitał zakładowy: 27.194.700,00PLN
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram