27.06.2022

Zespół Mine Master w składzie

1. Andrzej Czajkowski

2. Lesław Ostapów

3. Tomasz Szurlej

4. Tomasz Gil

5. Łukasz Sarecki

6. Mariusz Młyńczak

7. Piotr Zdończyk

8. Kamil Chrzanowski

9. Stanisław Kaczor

został ponownie wyróżniony tytułem Mistrza Techniki NOT za projekt kotwiarki bateryjnej Roof Master 1.8KE, tym razem na arenie ogólnopolskiej. 

Innowacyjne, opatentowane rozwiązanie dotyczące bateryjnego układu napędowego pociąga za sobą cały szereg korzyści ekonomicznych i środowiskowych wpływając pozytywnie na atmosferę kopalnianą i tym samym znacznie ułatwiając eksploatację niżej położonych pokładów, z jakimi mamy do czynienia w kopalniach podziemnych. Zastosowanie bateryjnego układu napędu mechanizmu jazdy w miejsce dotychczas stosowanych silników wysokoprężnych, powoduje całkowite wyeliminowanie emisji spalin oraz obniżenie temperatury otoczenia, wpływając tym samym na poprawę wentylacji wyrobisk i warunków pracy. Istotne jest także obniżenie poziomu natężenia hałasu emitowanego przy przejazdach. Bateryjny układ zasilania upraszcza obsługę serwisową, eliminuje transport i magazynowanie materiałów pędnych. Tym samym, obniżony zostaje również koszt obsługi, eksploatacji i utrzymania maszyn oraz następuje znaczna poprawa wentylacji wyrobisk górniczych i warunków pracy. Ograniczenie pracy załogi w warunkach szczególnie wysokiego ryzyka umożliwia prowadzenie eksploatacji bez przerw technologicznych.

Innowacyjną cechą Roof Master 1.8KE jest  możliwość doładowywania baterii wprost z istniejącej infrastruktury elektro-energetycznej kopalni. Doładowywanie zestawu baterii jest możliwe bez ich demontażu, co zwiększa istotnie dyspozycyjność maszyny. Sprzężenie układu sterowania, którego oprogramowanie powstało w firmie Mine Master, z układem napędu jazdy oraz integracja sterowania różnymi funkcjami pociąga za sobą korzystne zmiany w konstrukcjach mechanicznych podwozia, kabiny i układu roboczego.

Nagrodzony projekt POIR.01.01.01-00-D011/16-00, pt.: „Nowa generacja modułowych maszyn wiercącej i kotwiącej z napędami bateryjnymi, przeznaczonych do pracy w podziemnych kopalniach rud miedzi i surowców mineralnych” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Instytucją Pośredniczącą w podpisaniu umowy jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt wpisuje się również w Krajową Inteligentną Specjalizację nr 9 - rozwiązania transportowe przyjazne środowisku.

POTRZEBUJESZ KONSULTACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Kontakt

Dane formy

Mine Master Spółka z o.o.
Wilków, 59-500 Złotoryja
ul. Dworcowa 27

tel: +48 (76) 87 83 511
info@minemaster.eu

Platforma zakupowa

NIP: 6940007277
PKD: 2892Z
REGON: 390234796
KRS: 0000114912

Organ Rejestrujący: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy. Kapitał zakładowy: 27.194.700,00PLN
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram