Aktualne oferty pracy

 

Obecnie poszukujemy:

AUTOMATYKA/PROGRAMISTY PLC

Opis stanowiska:

 • programowanie sterowników PLC (IFM, Siemens, PLUS Danfoss)
 • programowanie Paneli Operatorskich (IFM)
 • projektowanie oprogramowania do maszyn górniczych
 • przygotowywanie dokumentacji technicznej
 • wsparcie serwisu maszyn górniczych

Od kandydatów oczekujemy:

 • doświadczenia na stanowisku automatyk- programista PLC
 • umiejętności programowania sterowników PLC (IFM, mile widziana znajomość Codesys oraz PLUS Danfoss)
 • znajomości CAN, Modbus TCP/RTU
 • umiejętności czytania schematów elektrycznych i hydraulicznych
 • uprawnienia SEP 1kV jako dodatkowy atut
 • mile widziana znajomość linuxa
 • mile widziana znajomość Java, C++, C#
 • mile widziane doświadczenie z maszynami mobilnymi/górniczymi.
 • umiejętności pisania instrukcji obsługi do opracowanego oprogramowania
 • sumienności w wykonywaniu powierzonych zadań
 • dobrej organizacji czasu pracy
 • umiejętności pracy w zespole
 • odporności na stres

Kandydatom oferujemy między innymi:

 • pracę w dynamicznym i doświadczonym zespole ,
 • możliwość ciągłego rozwoju poprzez udział w szkoleniach zawodowych,
 • premię za osiągane wyniki;
 • opiekę abonamentową MEDICOVER
 • przystąpienie do Pracowniczego Programu Emerytalnego

TECHNOLOGA

Opis stanowiska:

 • przygotowywanie i  prowadzenie  dokumentacji   technicznej  w  wyznaczonym  obszarze  zadań i odpowiedzialności,
 • opracowywanie rozwiązań w zakresie optymalizacji już istniejących procesów,
 • planowanie i projektowanie przebiegu procesów technologicznych dla nowych wyrobów,
 • monitorowanie przebiegu i realizacji przeprowadzanych procesów technologicznych,
 • projektowanie przyrządów do optymalizacji procesów produkcji i montażu maszyn,
 • tworzenie dokumentacji konstrukcyjnej  na przyrządy w programie PTC Creo Parametric,
 • opracowywanie norm zużycia materiałów podstawowych, norm czasowych wykonywanie detali,
 • analizowanie dokumentacji konstrukcyjnej w aspekcie jej technologiczności i obniżenia kosztów.

Wymagania :

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej oraz znajomość rysunku technicznego,
 • znajomość podstawowych technik wytwarzania (obróbka skrawaniem, spawanie, obróbka plastyczna, prac montażowych elementów mechanicznych i hydraulicznych maszyn górniczych lub budowlanych)
 • umiejętność podstawowej analizy wytrzymałościowej maszyn i jej elementów,
 • mile widziane doświadczenie we wdrażaniu nowych technologii i w uruchamianiu produkcji nowych wyrobów,
 • znajomość pakietu MS Office i programu 3D CAD,
 • umiejętność planowania i monitorowania działań pod względem ich kosztów i efektywności wytwarzania
 • znajomość norm czasu pracy i materiałów w budowie maszyn górniczych
 • umiejętność i rozumienie znaczenia pracy zespołowej
 • samodzielność w działaniu i dobra organizacja czasu pracy
 • zdyscyplinowanie oraz zdolność analitycznego myślenia
 • znajomość języka angielskiego

Kandydatom oferujemy między innymi:

 • pracę w dynamicznym i doświadczonym zespole ,
 • możliwość ciągłego rozwoju poprzez udział w szkoleniach zawodowych,
 • premię za osiągane wyniki;
 • opiekę abonamentową MEDICOVER
 • przystąpienie do Pracowniczego Programu Emerytalnego

MONTERA PODZESPOŁÓW ze specjalnością hydraulika

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia zawodowego/technicznego
 • doświadczenia zawodowego w zakresie hydrauliki siłowej
 • mile widziane doświadczenia w zakresie pracy przy produkcji maszyn i urządzeń górniczych
 • umiejętności czytania schematów hydraulicznych
 • dyspozycyjności (praca na 2 zmiany)

Kandydatom oferujemy między innymi:

 • pracę w dynamicznym i doświadczonym zespole ,
 • możliwość ciągłego rozwoju poprzez udział w szkoleniach zawodowych,
 • premię za osiągane wyniki;
 • opiekę abonamentową MEDICOVER
 • przystąpienie do Pracowniczego Programu Emerytalnego

 

MONTERÓW PODZESPOŁÓW oraz ELEKTRYKÓW - do siedziby w Wilkowie

MECHANIKÓW oraz ELEKTOMONTERÓW MASZYN I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH - w Serwisie w Polkowicach (praca pod ziemią na terenie kopalń KGHM) : 

 

Kandydatom oferujemy między innymi:

 • pracę w dynamicznym i doświadczonym zespole ,
 • możliwość ciągłego rozwoju poprzez udział w szkoleniach zawodowych,
 • premię za osiągane wyniki;
 • opiekę abonamentową MEDICOVER
 • przystąpienie do Pracowniczego Programu Emerytalnego

 

KONTROLERA JAKOŚCI

Opis stanowiska:

 • nadzór nad wyposażeniem kontrolnym i pomiarowym
 • kontrole dostaw oraz bieżącej produkcji
 • tworzenie raportów pomiarowych i dokumentacji jakościowej
 • współpraca z innymi działami firmy
 • obsługa ramienia pomiarowego Faro

Wymagania :

 • wykształcenie techniczne średnie lub wyższe
 • znajomość rysunku technicznego i zasad GD&T
 • znajomość zasad metrologii i technik pomiaru, korzystanie z modeli 3D
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • umiejętność obsługi manualnych narzędzi pomiarowych (suwmiarka, mikrometr, twardościomierz, itp.) a dodatkowym atutem będzie znajomość technik pomiarów współrzędnościowych
 • znajomość obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, dokładność

Kandydatom oferujemy między innymi:

 • pracę w dynamicznym i doświadczonym zespole ,
 • możliwość ciągłego rozwoju poprzez udział w szkoleniach zawodowych,
 • premię za osiągane wyniki;
 • opiekę abonamentową MEDICOVER
 • przystąpienie do Pracowniczego Programu Emerytalnego

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres:

Mine Master Spółka z o.o. w Wilkowie, ul. Dworcowa 27;   59-500 Złotoryja,  e-mail: kadry@minemaster.eu

oraz wypełnionych i podpisanych klauzul: - Pobierz tutaj

 

 

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Administratorem danych jest  Mine Master Spółka z o.o. z siedzibą w Wilkowie 59-500 Złotoryja, przy ul. Dworcowej 27 (dalej również jako „Spółka”).

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email ido@minemaster.eu, lub pisemnie pod adresem Mine Master Spółka z o.o. Wilków ul. Dworcowa 27  59-500 Złotoryja.

 

Z administratorem danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

 • przeprowadzenie procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych – podstawą prawną przetwarzania są przepisy Kodeksu pracy, oraz zgoda – w zakresie danych, które nie są przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy,
 • przeprowadzanie przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez administratora danych – podstawą przetwarzania jest zgoda.

Odbiorcy danych

Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora. Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem info http://www.minemaster.eu/pl/pl .

 

 

Okres przechowywania danych

Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

W razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacji, Spółka będzie przechowywała Pani/Pana dane osobowe  przez okres 2 lat od ostatniej aktualizacji przez Panią/Pana danych osobowych lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu podania danych

 

Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. Bez podania tych danych nie może Pani/Pan wziąć udziału w procesie rekrutacji.