15.02.2018

Ogólnopolski Konkurs Mistrz Techniki 2017/2018 rozstrzygnięty - Mine Master z główną nagrodą!

28 stycznia br. podczas Spotkania Noworocznego w Warszawskim Domu Technika NOT podsumowano Ogólnopolski Konkurs MISTRZ TECHNIKI NOT.

Konkurs ma wieloletnią tradycję. Jest organizowany co dwa lata. Jest ważnym elementem promocji polskich inżynierów oraz ich dorobku. Jego celem jest inspirowanie zespołów i osób do podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć, wyróżnianie i promowanie twórców wdrożonych, innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć technicznych oraz promocja i utrwalanie dorobku twórców techniki. Zgłaszane są do niego innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne wdrożone w ostatnich latach, dotyczące m.in.: konstrukcji maszyn, urządzeń i aparatów, procesów technologicznych i metod wytwarzania, systemów i procesów technologicznych uwzględniających oszczędności w zużyciu materiałów i energii, ochrony środowiska oraz ergonomii i bezpieczeństwa pracy. 

Komisja  Konkursu, działająca pod przewodnictwem Wiceprezesa FSNT-NOT prof. Stefana Góralczyka nadała tytuł MISTRZA TECHNIKI 2016/2017 zespołowi autorskiemu Firmy MINE MASTER Sp. z o.o. za opracowanie innowacyjnego rozwiązania technicznego pn. Samojezdny wóz kotwiący Roof Master 2.3AWKR.

Autorami zwycięskiego opracowania był zespół w składzie: mgr inż. Lesław Ostapów, mgr inż. Ryszard Makuchowski, mgr inż. Robert Rak, mgr inż. Mariusz Młyńczak, mgr inż. Adam Dumicz, mgr inż. Łukasz Pitera, inż. Zbigniew Charytoniuk, tech. Kamil Chrzanowski i tech. Michał Urbański.

Samojezdny wóz kotwiący Roof Master 2.3AWKR jest maszyną górniczą z wieloma innowacyjnymi, w skali kraju, rozwiązaniami technicznymi, przeznaczoną do wykonywania obudowy kotwowej w wyrobiskach górniczych o szerokości od 3,0m, i wysokości sięgającej do 8,3m, czyli nie osiąganej do tej pory w Polsce przez żadną z projektowanych maszyn górniczych. Konstrukcja maszyny dzięki zastosowaniu automatycznej wieżyczki kotwiącej z magazynkiem na 8 kotew umożliwia wykonanie dwóch rzędów obudowy kotwowej z jednego ustawienia maszyny. Zastosowany w wozie organ roboczy umożliwia wiercenie otworów o Ø35mm pod kotwy ekspansywne o długości 1,8m.

Jest to pierwsza polska samojezdna maszyna kotwiąca na podwoziu oponowym z układem zasilania i sterowania elektrycznego spełniającym wymagania normy PN-EN 1710+ A1;20110 oraz PN-EN 60079 – 25: 2011 – może więc być stosowana w podziemnych zakładach górniczych zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

Zastosowany układ napędowy, a tym samym prędkości jazdy wozu, pozwala na skuteczną oraz bezpieczną jazdę w warunkach dołowych. Uzyskiwane siły ciągnące na wszystkich czterech kołach pozwalają pokonywać najbardziej niekorzystne warunki cechujące drogi kopalniane, a zdolność pokonywania wzniesień ograniczona jest jedynie przyczepnością kół do podłoża.

Należy podkreślić, że  wóz kotwiący Roof Master 2.3AWKR jest pierwszą w całości skonstruowaną i wyprodukowaną polską samojezdną  maszyną górniczą, która swoimi innowacyjnymi rozwiązaniami przebiła się na wymagającym niemieckim rynku podziemnych kopalń soli  Sonderhausen. Wóz tego samego typu został zaoferowany do kopalni soli w Kłodawie, która stosuje podobny komorowo-filarowy system wydobycia.

Projekt ten jest niezwykle ważnym poszerzeniem oferty naszej firmy, gdyż dotyczy samojezdnych wozów wiercąco-kotwiących przeznaczonych do wiercenia w skałach miękkich, charakteryzującym się zupełnie innymi wymaganiami niż górnictwo skał twardych, w którym specjalizowaliśmy się dotychczas. 

Nagrodzony projekt: Samojezdna maszyna wiertnicza Roof Master 2.3 AWKR

Nagrodzony zespól w składzie mgr inż. Lesław Ostapów, mgr inż. Ryszard Makuchowski, mgr inż. Robert Rak, mgr inż. Mariusz Młyńczak, mgr inż. Adam Dumicz, mgr inż. Łukasz Pitera, inż. Zbigniew Charytoniuk, tech. Kamil Chrzanowski i tech. Michał Urbański.