Informacje o firmie

Firma Mine Master Sp. z o.o. w Wilkowie działa na rynku od ponad 40 lat, początkowo należąc do grupy KGHM „Polska Miedź” S.A.
Do 1972 r. funkcjonowały tu Zakłady Górnicze „Lena”, które po wyczerpaniu złoża rud miedzi zostały zamknięte. Dwa lata później inżynierowie i technicy z Wilkowa zbudowali tu pierwszy dwuwysięgnikowy pneumatyczny wóz wiertniczy, przeznaczony dla górnictwa rud metali nieżelaznych. Tak w pozostałych po kopalni budynkach rozpoczął działalność produkcyjną Zakład Urządzeń Górniczych „Lena”, należący do koncernu KGHM.
 

W celu poprawy pozycji na rynku górniczym w 1993 r. utworzono spółkę Boart Lena jako joint venture pomiędzy KGHM „Polska Miedź” S.A. a Boart Longyear. W 1999 r. po przejęciu 100% udziałów przez „Boart Longyear” nastąpiła również zmiana nazwy na Boart Longyear Spółka z o.o. W sierpniu 2006 r. Boart Longyear Sp. z o.o. została sprzedana przez dotychczasowego właściciela firmie Narzędzia Sp. z o.o., której udziałowcami są między innymi członkowie kierownictwa firmy oraz udziałowiec instytucjonalny – niemiecka firma GHH Fahrzeuge, znany producent sprzętu ładującoodstawczego dla przemysłu górniczego i budownictwa tunelowego. W grudniu 2006 r. firma zmieniła nazwę na  Mine Master Sp. z o.o.

  

 Specjalnością Mine Master jest produkcja maszyn wiercących i kotwiących dla górnictwa podziemnego. W kooperacji z naszym partnerem GHH Fahrzeuge oferujemy również maszyny ładująco-odstawcze. Pozwala to na oferowanie naszym klientom pełnego pakietu maszyn niezbędnych do realizacji prac górniczych i tunelowych. Zasadą naszego działania jest ścisła współpraca z przyszłymi użytkownikami naszych produktów. Zapewnia to dostarczanie im maszyn spełniających ich oczekiwania i dostosowanych do specyficznych warunków pracy.

 

    

Największą wartością firmy są jej pracownicy. To oni decydują o jakości dostarczanych usług. Dlatego też nasz zespół składa się z wyjątkowych specjalistów, zatrudnionych na wszystkich szczeblach organizacji. Powiązanie ich indywidualnych celów z celami całej firmy oraz praca zespołowa gwarantuje nasz rozwój.

 

Doświadczenie naszych pracowników i ciągłe podnoszenie kwalifikacji pozwala nam na udoskonalenie naszych produktów, podnoszenie jakości oraz zwiększanie ich wydajności.

  

  

 

Nasza prezentacja wideo