21.09.2021

Po raz kolejny Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT „Zagłębia Miedziowego” zorganizowała Konkurs Mistrza Techniki. Konkurs ten ma na celu inspirowanie twórczych postaw zespołów i osób oraz promocję wybitnych rozwiązań, jak również popularyzowanie nagrodzonych prac i ich twórców.

Nagrody w konkursie przyznawane są za wybitne i wdrożone osiągnięcia w dziedzinach:

  1. Nowych konstrukcji obiektów, maszyn, urządzeń i sprzętu.
  2. Nowych, wysoko wydajnych procesów technologicznych.
  3. Postępowych metod produkcji i rozwiązań organizacyjno-ekonomicznych.
  4. Kształtowania i ochrony środowiska oraz polepszenie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

W roku bieżącym do Konkursu Mistrza Techniki Zagłębia Miedziowego zostało zgłoszonych kilkanaście rozwiązań. Komisja Konkursowa NOT przyznała Tytuł Mistrza Techniki NOT Zagłębia Miedziowego za rok 2020  rozwiązaniu firmy Mine Master pt. „Opracowanie i budowa prototypowej Samojezdnej Maszyny Górniczej Kotwiącej z napędem bateryjnym”, przygotowanemu przez zespół autorski, w skład którego weszli:

1. Andrzej Czajkowski

2. Lesław Ostapów

3. Tomasz Szurlej

4. Tomasz Gil

5. Łukasz Sarecki

6. Mariusz Młyńczak

7. Piotr Zdończyk

8. Kamil Chrzanowski

9. Stanisław Kaczor

W wyniku prac badawczo projektowych i konstrukcyjnych przeprowadzonych przez firmę Mine Master wyprodukowane zostały dwa, unikalne w skali krajowej i zagranicznej, rozwiązania elektrycznych maszyn górniczych: wiercącej – Face Master 1.7LE i kotwiącej – Roof Master 1.8KE, zasilanych bateryjnie.

Wprowadzenie bateryjnego układu jazdy wymagało opracowania nowych konstrukcji maszyn zwłaszcza w obszarze energetycznym układu napędowego i sterowania. Należy podkreślić, że są to pierwsze na świecie  maszyny tego typu, które są przeznczone do wyrobisk niskich, występujących między innymi w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. Innowacyjne, opatentowane rozwiązanie dotyczące bateryjnego układu napędowego pociąga za sobą cały szereg korzyści ekonomicznych i środowiskowych wpływając pozytywnie na atmosferę kopalnianą i tym samym znacznie ułatwiając eksploatację niżej położonych pokładów, z jakimi mamy do czynienia w kopalniach podziemnych. Zastosowanie w obydwu maszynach bateryjnego układu napędu mechanizmu jazdy w miejsce dotychczas stosowanych silników wysokoprężnych, powoduje całkowite wyeliminowanie emisji spalin oraz obniżenie temperatury otoczenia, wpływając tym samym na poprawę wentylacji wyrobisk i warunków pracy. Istotne jest także obniżenie poziomu natężenia hałasu emitowanego przy przejazdach. Bateryjny układ zasilania upraszcza obsługę serwisową, eliminuje transport i magazynowanie materiałów pędnych. Tym samym, obniżony zostaje również koszt obsługi, eksploatacji i utrzymania maszyn oraz następuje znaczna poprawa wentylacji wyrobisk górniczych i warunków pracy. Ograniczenie pracy załogi w warunkach szczególnie wysokiego ryzyka umożliwia prowadzenie eksploatacji bez przerw technologicznych.

Innowacyjną cechą maszyn Face Master 1.7LE oraz Roof Master 1.8KE jest  możliwość doładowywania baterii wprost z istniejącej infrastruktury elektro-energetycznej kopalni. Doładowywanie zestawu baterii jest możliwe bez ich demontażu, co zwiększa istotnie dyspozycyjność maszyny. Sprzężenie układu sterowania, którego oprogramowanie powstało w firmie Mine Master, z układem napędu jazdy oraz integracja sterowania różnymi funkcjami pociąga za sobą korzystne zmiany w konstrukcjach mechanicznych podwozia, kabiny i układu roboczego. Obecnie na rynku nie ma maszyn górniczych, które byłyby wyposażone w napęd bateryjny elektro-hydrostatyczny, który został zastosowany w nowej wiertnicy Face Master 1.7LE. Istniejące aplikacje napędów elektrycznych maszyn są zupełnie odmienne strukturalnie i funkcjonalnie. Wymienione zalety maszyn sprawiają, że przy ich udziale możliwa będzie eksploatacja pokładów najniżej położonych, co ma ogromne znaczenie dla przyszłego wydobycia w kopalniach KGHM Polska Miedź SA.

Nagrodzony projekt POIR.01.01.01-00-D011/16-00, pt.: „Nowa generacja modułowych maszyn wiercącej i kotwiącej z napędami bateryjnymi, przeznaczonych do pracy w podziemnych kopalniach rud miedzi i surowców mineralnych” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Instytucją Pośredniczącą w podpisaniu umowy jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt wpisuje się również w Krajową Inteligentną Specjalizację nr 9 - rozwiązania transportowe przyjazne środowisku.

„Jeżeli obecna tendencja dotycząca przyszłej eksploatacji kopalin zostanie utrzymana, maszyny o napędzie spalinowym będą sukcesywnie zastępowane maszynami o napędzie bateryjnym (ze względu na zalety dotyczące eksploatacji i obsługi technicznej). Zarówno w Unii Europejskiej jak i w liczących się gospodarkach świata występuje coraz większe zapotrzebowanie na wszelkiego typu zamienniki maszyn z napędem spalinowym na maszyny z napędem elektrycznym, a w szczególności bateryjnym. W warunkach, kiedy przewietrzanie wyrobisk górniczych czy tunelowych jest utrudnione, wprowadzanie, jako elementu technologii, maszyn z napędem elektrycznym jest szczególnie ważne” – podkreśla Główny Konstruktor w Mine Master, Pan Lesław Ostapów.

POTRZEBUJESZ KONSULTACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Kontakt

Dane formy

Mine Master Spółka z o.o.
Wilków, 59-500 Złotoryja
ul. Dworcowa 27

tel: +48 (76) 87 83 511
info@minemaster.eu

Platforma zakupowa

NIP: 6940007277
PKD: 2892Z
REGON: 390234796
KRS: 0000114912

Organ Rejestrujący: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy. Kapitał zakładowy: 27.194.700,00PLN
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram