29.04.2020

GHH Group jako wspólny mianownik dla Mine Master, GHH oraz GHH Mining Machines

W celu umocnienia naszej pozycji na rynku międzynarodowym, wraz z GHH Niemcy oraz GHH Mining Machines z Afryki Południowej podjęliśmy decyzję o prowadzeniu tej działalności pod wspólną marką GHH Group. Krok ten odzwierciedla dotychczasowy sposób działania naszych trzech firm, które w odpowiedzi na zapytania dotyczące szerokiej, kompleksowej oferty maszyn górniczych i pomocniczych, zawsze wspierały się wzajemnie w pracy nad takim projektem. Dzięki stworzeniu jednej wspólnej marki, klient zagraniczny będzie miał większą przejrzystość, co do zasad działania naszych organizacji. Jednocześnie aktywnie działamy na rzecz umocnienia naszych indywidualnych marek na rynkach lokalnych.