Projekty UE

Mine Master Sp. z o.o realizuje projekt z Funduszy Europejskich pod nazwą:

„Nowoczesny zestaw wielozadaniowych samojezdnych maszyn górniczych z komputerowym wspomaganiem pracy operatora przeznaczonych do wiercenia i zabezpieczania wyrobisk korytarzowych w kopalniach podziemnych i budownictwie tunelowym”

W ramach: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Umowa Nr: POIR.01.01.01-00-0093/19-00 zawarta w dniu 27.09.2019 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju przewiduje dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie konstrukcji, wykonanie i wdrożenie dwóch Samojezdnych Wielozadaniowych Maszyn Górniczych.

Okres realizacji projektu: 01.11.2019 – 30.04.2023

Wartość projektu: 9.993.156,62zł

Wartość dofinansowania: 4.541.284,71zł

 

Mine Master Sp. z o.o realizuje projekt z Funduszy Europejskich pod nazwą:

„Nowa generacja modułowych maszyn, wiercącej i kotwiącej, z napędami bateryjnymi, przeznaczonych do pracy w podziemnych kopalniach rud miedzi i surowców mineralnych”

W ramach: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Umowa Nr: POIR.01.01.01-00-D011/16-00 zawarta w dniu 15.12.2016 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju przewiduje dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie, wykonanie i wdrożenie innowacyjnych Samojezdnych Maszyn Górniczych z napędem bateryjnych od wiercenia oraz kotwienia.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 30.04.2020

Wartość projektu: 12.860.855,80zł

Wartość dofinansowania: 6.378.273,52zł

Mine Master Sp. z o.o realizuje projekt z Funduszy Europejskich pod nazwą:

„Studium funkcjonalnościi warunków pracy innowacyjnych układów zespolonych do zabezpieczania wyrobisk górniczych”

W ramach: Programu Badań Stosowanych w ścieżce B

Umowa Nr: PBS3/B2/16/2015 zawarta w dniu 15.05.2015 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju przewiduje dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie założeń i wytycznych dla innowacyjnego układu zespolonego do zabezpieczania wyrobisk górniczych. Innowacyjność konstrukcji wymusza specyfika warunków pracy przy zabezpieczaniu stropów w wyrobiskach chodnikowych. Zastosowanie obudowy kotwiowej w połączeniu z  układem rozwijania, pozycjonowania i mocowania siatki opinkowej, przy pracy w wyrobiskach  o różnych przekrojach i nachyleniach stwarza duże problemy i narzuca mechatroniczną konstrukcję układu roboczego i sterowania maszyny. Niezbędne staje się wykonanie badań obejmujących identyfikację specyficznych warunków pracy zespołu, opracowanie jego wirtualnego modelu i modeli środowisk pracy, wykonania badań symulacyjnych kinematyki i dynamiki modelu wirtualnego, opracowanie algorytmu i projektu układu sterowania. Wykonanie doświadczalnych podzespołów i układu sterowania pozwoli na ich eksperymentalną weryfikację oraz opracowanie założeń i wytycznych dla innowacyjnego prototypowego rozwiązania maszyny.

Okres realizacji projektu: 01.07.2015 – 31.12.2016

Wartość projektu: 2.947.500zł

Wartość dofinansowania: 1.517.500zł