22.08.2019

Bez szkolenia ani rusz

I to w dosłownym tego słowa znaczeniu - bez odpowiedniego szkolenia żaden operator nie ma prawa uruchomić maszyny. Z tego względu sprzedaż każdej nowej wiertnicy, czy kotwiarki wiąże się z koniecznością zorganizowania teoretycznego i praktycznego przygotowania operatorów do ich obsługi. Robimy to na miejscu w firmie lub/i już na miejscu pracy maszyny. W ostatnim czasie takie szkolenie przeszło 2 pracowników firmy GRP, którzy będą serwisować  Face Master 2.1 w Kazachstanie.

Face Master 2.1do wąskich pokładów zostanie wystawiona na targach Mining World Central Asia w Ałmaty 18-20 w dniach września. Po wystawie maszyna zostanie dostarczona do kopalni i z w pierwszym tygodniu października rozpocznie pracę.