37. Zapytanie ofertowe P3/2021/07/37 - Dostawa urządzenia wiertniczego do zabudowy kotew ciernych typu split-set dla wielozadaniowych Samojezdnych Maszyn Górniczych wiercących i kotwiących z komputerowym wspomaganiem pracy operatora.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem na dostawę urządzenia wiertniczego do zabudowy kotew ciernych typu split-set dla wielozadaniowych Samojezdnych Maszyn Górniczych wiercących i kotwiących z komputerowym wspomaganiem pracy operatora - Pobierz tutaj

Informacja z otwarcia ofert - See here

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz tutaj