35.Zapytanie ofertowe SWW/SWK/H/2019/09/35 – Dostawa i montaż kompletnych układów centralnego smarowania dla Samojezdnych Maszyn Górniczych wiercącej i kotwiącej z napędem bateryjnym.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym SWW/SWK/H/2019/09/35 na dostawę i montaż kompletnych układów centralnego smarowania dla Samojezdnych Maszyn Górniczych wiercącej i kotwiącej z napędem bateryjnym - Pobierz tutaj

Odpowiedzi na pytania oferentów - Pobierz tutaj

Informacja z otwarcia ofert - Pobierz tutaj

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz tutaj