33. SWW/SWK/k/2019/08/33 – Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę 2 sztuk klimatyzacji dla Samojezdnych Maszyn Górniczych wiercącej i kotwiącej z napędem bateryjnym.

 Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na wykonanie i dostawę 2 sztuk klimatyzacji dla Samojezdnych Maszyn Górniczych wiercącej i kotwiącej z napędem bateryjnym - Pobierz tutaj

Informacja z otwarcia ofert - Pobierz tutaj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz tutaj