31.02. Zapytanie ofertowe – Wykonanie formy odlewniczej oraz dostawę 2 sztuk odlewów zawiesia wysięgnika dla Samojezdnych Maszyn Górniczych wiercącej i kotwiącej z napędem bateryjnym.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na wykonanie formy odlewniczej oraz dostawę 2 sztuk odlewów zawiesia wysięgnika dla Samojezdnych Maszyn Górniczych wiercącej i kotwiącej z napędem bateryjnym - Pobierz tutaj

Informacja z otwarcia ofert - Pobierz tutaj

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz tutaj