31. Zapytanie ofertowe SWW/SWK/KS/2019/07/31 – Wykonanie formy odlewniczej oraz dostawę 2sztuk odlewów zawiesia wysięgnika dla Samojezdnych Maszyn Górniczych wiercącej i kotwiącej z napędem bateryjnym.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na wykonanie formy odlewniczej oraz dostawę 2sztuk odlewów zawiesia wysięgnika dla Samojezdnych Maszyn Górniczych wiercącej i kotwiącej z napędem bateryjnym. - Pobierz tutaj

Unieważnienie przetargu SWW/SWK/KS/2019/07/31 - Pobierz tutaj