07/2 Zapytanie ofertowe - Dostawa na komplet siłowników hydraulicznych do Samojezdnych Wozów Górniczych wiercącej i kotwiącej

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem Ofertowym dotyczącym dostawy kompletu silowników hydraulicznych - pobierz tutaj

Informacja z otwarcia kopert - Pobierz tutaj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz tutaj