07. Zapytanie ofertowe SWW/SWK/H/2018/10/07– dostawa kompletu siłowników hydraulicznych dla Samojezdnych Maszyn Górniczych - wiercącej i kotwiącej

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem Ofertowym dotyczącym dostawy kompletu siłowników hydraulicznych - pobierz tutaj

Informacja z otwarcia ofert - pobierz tutaj.

Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz tutaj.