03. Zapytanie ofertowe P3/2020/03/03 - Dostawa materiałów stalowych ( blach, profili, rur stalowych) dla wielozadaniowych Samojezdnych Maszyn Górnicznych wiercących i kotwiących z komputerowym wspomaganiem pracy operatora.

03. Zapytanie ofertowe P3/2020/03/03  - Dostawa materiałów stalowych ( blach, profili, rur stalowych) dla wielozadaniowych Samojezdnych Maszyn Górnicznych wiercących i kotwiących z komputerowym wspomaganiem pracy operatora - Pobierz tutaj

Informacja z otwarcia ofert - Pobierz tutaj

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz tutaj

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzeniu czynności oceny ofert - Pobierz tutaj

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części C przedmiotu zamówienia - Pobierz tutaj