Tenders

Here you can find information on the recent Mine Master projects funded by EU.

NOWOCZESNY ZESTAW WIELOZADANIOWYCH SAMOJEZDNYCH MASZYN GÓRNICZYCH Z KOMPUTEROWYM WSPOMAGANIEM PRACY OPERATORA PRZEZNACZONYCH DO WIERCENIA I ZABEZPIECZANIA WYROBISK KORYTARZOWYCH W KOPALNIACH PODZIEMNYCH I BUDOWNICTWIE TUNELOWYM

Mine Master Sp. z o.o realizuje projekt z Funduszy Europejskich pod nazwą:
„Nowoczesny zestaw wielozadaniowych samojezdnych maszyn górniczych z komputerowym wspomaganiem pracy operatora przeznaczonych do wiercenia i zabezpieczania wyrobisk korytarzowych w kopalniach podziemnych i budownictwie tunelowym”
W ramach: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Umowa Nr: POIR.01.01.01-00-0093/19-00 zawarta w dniu 27.09.2019 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju przewiduje dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Krótki opis projektu:
Celem projektu jest opracowanie konstrukcji, wykonanie i wdrożenie dwóch Samojezdnych Wielozadaniowych Maszyn Górniczych.
Okres realizacji projektu: 01.11.2019 – 31.10.2022
Wartość projektu: 9.993.156,62zł
Wartość dofinansowania: 4.541.284,71zł

Other projects

Datos de la empresa

Mine Master Spółka z o.o.
Wilków, 59-500 Złotoryja
ul. Dworcowa 27

tel: +48 (76) 87 83 511
info@minemaster.eu

Plataforma de compras

NIP: 6940007277
PKD: 2892Z
REGON: 390234796
KRS: 0000114912

Organ Rejestrujący: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy. Kapitał zakładowy: 27.194.700,00PLN
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram