Aktualne oferty pracy

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Administratorem danych jest  Mine Master Spółka z o.o. z siedzibą w Wilkowie 59-500 Złotoryja, przy ul. Dworcowej 27 (dalej również jako „Spółka”).

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email kadry@minemaster.eu, lub pisemnie pod adresem Mine Master Spółka z o.o. Wilków ul. Dworcowa 27  59-500 Złotoryja.

 

Z administratorem danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

 • przeprowadzenie procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych – podstawą prawną przetwarzania są przepisy Kodeksu pracy, oraz zgoda – w zakresie danych, które nie są przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy,
 • przeprowadzanie przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez administratora danych – podstawą przetwarzania jest zgoda.

Odbiorcy danych

Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora. Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem info http://www.minemaster.eu/pl/pl .

 

 

Okres przechowywania danych

Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

W razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacji, Spółka będzie przechowywała Pani/Pana dane osobowe  przez okres 2 lat od ostatniej aktualizacji przez Panią/Pana danych osobowych lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu podania danych

 

Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. Bez podania tych danych nie może Pani/Pan wziąć udziału w procesie rekrutacji.

Obecnie poszukujemy:

 

    ELEKTROMONTERA MASZYN I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH POD ZIEMIĄ

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe (preferowane średnie) o specjalności: elektryk, elektromechanik, elektromonter,
 • posiadanie ważnych uprawnień SEP do 1kV (E),
 • umiejętność czytania i analizowania schematów elektrycznych,
 • znajomość obsługi systemów sterowania odbiornikami o mocy 2 ÷ 55 kW,
 • bardzo dobry stan zdrowia,
 • odporności na stres i umiejętności pracy w zespole,
 • gotowości do pracy w systemie zmianowym,

Mile widziane:

 • uprawnienia pomiarowe,
 • uprawnienia do obsługi suwnic ze sterowaniem z poziomu roboczego,
 • znajomość języka angielskiego,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • doświadczenie w zawodzie automatyka, elektronika,
 • umiejętność programowania sterowników PLC,

Miejsce wykonywania pracy:

Kopalnie KGHM.

Kandydatom oferujemy między innymi:

 • pracę w dynamicznym i doświadczonym zespole,
 • możliwość ciągłego rozwoju poprzez udział w szkoleniach,
 • opiekę abonamentową Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie.

 ŚLUSARZA-MECHANIKA MASZYN I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH POD ZIEMIĄ

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe (preferowane średnie) o specjalności technicznej,
 • umiejętność czytania i analizowania schematów hydraulicznych,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobry stan zdrowia,
 • odporności na stres i umiejętności pracy w zespole,
 • gotowości do pracy w systemie zmianowym,

Mile widziane:

 • uprawnienia do obsługi suwnic ze sterowaniem z poziomu roboczego,
 • umiejętność diagnozowania silników spalinowych, mostów napędowych i przekładni,
 • ukończone kursy specjalistyczne,
 • znajomość języka angielskiego,
 • prawo jazdy kategorii B,

Miejsce wykonywania pracy:

Kopalnie KGHM.

Kandydatom oferujemy między innymi:

 • pracę w dynamicznym i doświadczonym zespole,
 • możliwość ciągłego rozwoju poprzez udział w szkoleniach,
 • opiekę abonamentową Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie.

     MAGAZYNIERA

Zakres obowiązków:

 • prace magazynowe,
 • przyjmowanie i wydawanie towarów oraz kompletacja wysyłek,
 • wsparcie dla Kierownika Magazynu w zarządzaniu gospodarką magazynową,
 • prowadzenie dokumentacji magazynowej oraz okresowe inwentaryzacje,
 • obsługa komputerowego systemu NAVISION,
 • współpraca z dostawcami.

Od kandydatów oczekujemy:

 • doświadczenia w pracy w magazynie wysokiego składowania,
 • uprawnień oraz odpowiedniego doświadczenia w obsłudze wózka widłowego w magazynie wysokiego składowania,
 • uprawnienia do obsługi suwnic,
 • znajomości obiegu dokumentów magazynowych,
 • dobrej znajomości pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook) oraz doświadczenia w pracy z komputerowymi systemami produkcyjno - magazynowymi,
 • sumienności oraz dużego zaangażowania w trakcie wykonywania obowiązków służbowych,
 • obowiązkowości oraz odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • gotowości do podjęcia pracy w systemie dwuzmianowym.

Kandydatom oferujemy między innymi:

 • pracę w dynamicznym i doświadczonym zespole ,
 • możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy i podniesienia posiadanych kwalifikacji (szkolenia);
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • opiekę abonamentową Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie.
 • Miejsce swiadczenia pracy - Wilków/k. Złotoryi

TECHNOLOGA

Opis stanowiska pracy:

 • przygotowywanie norm materiałowych (BOM) oraz marszrut w systemie informatycznymopracowywanie technologii dla wybranych konstrukcji stalowych oraz nadzór nad ich wdrożeniem  do produkcji;
 • monitorowanie pozostałych danych technologicznych w systemie informatycznym – zdolności produkcyjne, kalendarze
 • normowanie procesów produkcyjnych
 • analiza dokumentacji konstrukcyjnej
 • prowadzenie projektów mających na celu rozwój i usprawnienie procesów produkcyjnych
 • nadzorowanie procesów produkcyjnych pod kątem zmian konstrukcyjnych oraz technologicznych

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia technicznego, budowa maszyn lub pokrewne (inżynierskie lub magisterskie)
 • praktycznej znajomość rysunku technicznego zdobytej w firmie produkcyjnej
 • znajomość metod normowania procesów produkcyjnych (np. REFA) będzie dodatkowym atutem
 • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem
 • lojalności, zaangażowania w realizację powierzonych zadań i otwartość na zmiany

Kandydatom oferujemy między innymi:

 • pracę w dynamicznym i doświadczonym zespole 
 • możliwość ciągłego rozwoju poprzez udział w szkoleniach, kursach językowych 
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • opiekę abonamentową Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubini.
 • Miejsce pracy: Wilków k/Złotoryi

     PLANISTY

Opis stanowiska pracy:

 • opracowywanie i śledzenie harmonogramów realizacji zamówień klientów
 • zakładanie, śledzenie i rozliczanie zleceń produkcyjnych w systemie informatycznym
 • raportowanie zużycia materiałów oraz robocizny na zlecenia produkcyjne
 • kompletowanie i przekazywanie dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej do produkcji
 • komunikacja z pozostałymi komórkami organizacyjnymi firmy

Od kandydatów oczekujemy:

 • preferowane wykształcenie techniczne – inżynieria produkcji, budowa maszyn (inżynierskie lub magisterskie)
 • praktycznej znajomości pakietu MS OfficE
 • sumienności, komunikatywności oraz otwartości na zmiany
 • praktyczna znajomość systemów informatycznych klasy ERP/MRP będzie dodatkowym atutem
 • znajomość systemu Microsoft Navision lub/i Microsoft Project będzie dodatkowym atutem

Kandydatom oferujemy między innymi:

 • pracę w dynamicznym i doświadczonym zespole 
 • możliwość ciągłego rozwoju poprzez udział w szkoleniach, kursach językowych 
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • opiekę abonamentową Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubini.
 • Miejsce pracy: Wilków k/Złotoryi

    KOOPERANTA

 Opis stanowiska pracy:

 • penetrowanie rynku, tworzenie i monitorowanie bazy kooperantów
 • organizacja wykonania detali i podzespołów w kooperacji od zapytania ofertowego poprzez ofertę i zamówienie aż do fakturowania
 • aktywny udział w odbiorach jakościowych detali i podzespołów
 • organizacja transportu detali i podzespołów do i od kooperantów
 • komunikacja z pozostałymi komórkami organizacyjnymi firmy 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia technicznego, budowa maszyn lub pokrewne (zawodowe, inżynierskie lub magisterskie)
 • praktycznej znajomości rysunku technicznego zdobytej w firmie produkcyjnej
 • praktycznej znajomość pakietu MS Office 
 • doświadczenie w negocjacjach będzie dodatkowym atutem
 • komunikatywności, lojalności i sumienności

Kandydatom oferujemy między innymi:

 • pracę w dynamicznym i doświadczonym zespole 
 • możliwość ciągłego rozwoju poprzez udział w szkoleniach, kursach językowych 
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • opiekę abonamentową Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubini.
 • Miejsce pracy: Wilków k/Złotoryi

SPECJALISTY DS. ZAKUPÓW

 Opis stanowiska pracy:

 • realizacja bieżących zamówień pod zapotrzebowanie serwisu,
 • rejestrowanie zamówień w systemie informatycznym ERP
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów
 • negocjowanie cen komponentów i warunków dostaw
 • zabezpieczenie zakupów pod zapotrzebowanie serwisu
 • doskonalenie relacji i opieka nad dostawcami
 • monitoring i bieżąca analiza współpracy z dostawcami
 • obsługa procesów zakupowych w systemie klasy ERP
 • zarządzanie stanami zapasów grup wyrobów
 • zarządzanie dedykowaną grupą asortymentu, wyrobów
 • w tym zarządzanie stokiem magazynowym.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: logistyka, zakupy),
 • mile widziane: doświadczenie zawodowe w Dziale Zakupów w firmie produkcyjnej lub serwisie, wykształcenie techniczne,
 • dobrej znajomości języka angielskiego (poziom minimum B1),
 • umiejętności obsługi komputera, pakietu MS Office, w szczególności znajomość programu Excel,
 • sumienności, dokładności,
 • umiejętności prowadzenia negocjacji,
 • zdolności interpersonalnych,
 • analitycznego myślenia, planowania i dobrej organizacji pracy,
 • umiejętności pracy pod presją czasu,
 • umiejętności pracy zespołowej.

Kandydatom oferujemy między innymi:

 • pracę w dynamicznym i doświadczonym zespole,
 • możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy i podniesienia posiadanych kwalifikacji (szkolenia, kursy językowe);
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • opiekę abonamentową Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie
 • Miejsce pracy: siedziba Serwisu w Polkowicach

    KONTROLERA JAKOŚCI

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia technicznego z zakresu budowy maszyn, obróbki skrawaniem, technologii spawania i malowania
 • bardzo dobrej znajomości rysunku technicznego
 • umiejętności kontroli odbiorowej gotowych maszyn i ich podzespołów
 • wiedzy z zakresu metrologii, nadzoru nad sprzętem kontrolno-pomiarowym i wykonywania pomiarów
 • znajomości języka angielskiego
 • znajomości certyfikowanych systemów jakości

Kandydatom oferujemy między innymi:

 • pracę w dynamicznym i doświadczonym zespole ,
 • możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy i podniesienia posiadanych kwalifikacji (szkolenia, kursy językowe);
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • opiekę abonamentową Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres:

 

Mine Master Spółka z o.o. w Wilkowie,
ul. Dworcowa 27;   59-500 Złotoryja,

 

e-mail: kadry@minemaster.eu

wraz z podpisanymi klauzulami, które są do pobrania tutaj:

/sites/default/files/Klauzula%20zgody%20na%20przetwarzanie%20danych%20osobowych%20w%20celach%20obecnego%20procesu%20rekrutacji.docx

/sites/default/files/Klauzula%20zgody%20na%20przetwarzanie%20danych%20osobowych%20w%20celach%20przysz%C5%82ych%20proces%C3%B3w%20rekrutacji.docx

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.